եզեկիէլ

եզեկիէլ

Dasnabedian 1995: 429

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 24,17
Ézéchiel

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԱՀԱԳՆԵՄ — ( ) NBH 2 1042 Chronological Sequence: 10c ն. ԱՀԱԳՆԵՄ ԱՀԱԳՆԻՄ. Ահիւ տագնապել, իլ. զարհուրեցուցանել. զարհուրիլ. կամ ահագին գոլ ցուցանել. *Եսայի եւ եզեկիէլ մարգարէք, մին զսերովբէից, եւ միւսն զքերովբէիցն հանգամանսն՝ որչափ կարացին առնուլ, պատմեցին… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆ — (ի, ից.) NBH 1 0321 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c ա.գ. θεολόγος theologus Որ խօսի զԱտուածոյ վարդապետական օրինօք. վարդապետ եկեղեցւոյ. եւ ըստ այսմ գրի որ նազիանզանցին մականունի Ատուածաբան՝ որպէս… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՍՏՈՒԱԾԱՏԵՍ — (ի, աց կամ ից.) NBH 1 0330 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 7c, 10c, 12c, 13c ա. θεόπτης qui deum videt Տեսօղ Աստուծոյ՝ ո՛ր եւ է օրինակաւ. Ի նոյն միտս թարգմանի սովորաբար անունս ԻՍՐԱՅԷԼ, որպէս եւ Տեսանօղ կոչիլն մարգարէից. զԱստուած… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԳՈՒՇԱԿՈՒՄՆ — (կման.) NBH 1 0582 Chronological Sequence: 7c, 10c Նոյն ընդ վ. (=ԳՈՒՇԱԿՈՒԹԻՒՆ) *Եզեկիէլ աստուածատես գուշակմամբն բարբառէր. Վրթ. քերթ.: *Ըստ օրինի անտուստ գուշակմամբ ʼի խորանին: Իբր ʼի գուշակումն անուան խոստացեալն շնորհիս: Ի ճառս ազդման այսմ հովուի …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԵՐԱՇԽԱՒՈՐԵՄ — (եցի, եա՛.) NBH 1 0670 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 10c, 12c ն. ἑγγυάω spondeo, satisdo Երաշխաւոր լինել. յերաշխի տալ զանձն խոստմամբ. խոստանալ եւ ապահովել՝ միջնորդութեամբ կամ վկայութեամբ. *Ոմանք կամիցին զսա ի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԹԱՒ — I. (ի, աց, կամ ու, ուց.) NBH 1 0799 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 13c ա. δασύς, λάσιος, δασός, θύρσος, θάλλος, θάλλων densus, pilosus, hirsutus, lispidus, herbidus, virens (լծ. ռմկ. թավլը եւ թիւյլիւ ).… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԻՍԿ — I. ( ) NBH 1 0868 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c շ. δέ autem. այլ. բայց. սակայն. եւ. ուր. տէ. տա. ... *Կին մի մերձեցաւ ʼի դրոշակ հանդերձի նորա. իսկ յիսուս իբրեւ դարձաւ, եւ ետես, ասէ: իսկ յոհաննէս իբրեւ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿԵՆՍԱՆԱՄ — (ացայ.) NBH 1 1088 Chronological Sequence: 12c Տ. ԿԵՆԴԱՆԱՆԱԼ. *Զնոյն եւ եզեկիէլ վասն չորացեալ ոսկերացն ʼի միասին յարմարմանն եւ կենսանալոյն երաշխաւորէ. Լմբ. հանգ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀՐԱՇԱՊԱՏՈՒՄ — ( ) NBH 2 0135 Chronological Sequence: Unknown date, 7c, 10c ա. Հրաշալի բանիւ պատմօղ, ճառօղ. եւ պատմեալ, ճառեալ. *Հրաշապատումն եզեկիէլ. Տօնակ.: *Մատթէոս յիւրում հրաշապատում տառսն. Սհկ. կթ. արմաւ.: *Առ հրաշապատում դրուատականի. Նար. մծբ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀՐԱՇԱՏԵՍ — ( ) NBH 2 0135 Chronological Sequence: Unknown date, 13c, 14c ա. Տեսօղ հրաշալեաց. *Հրաշատեսն եզեկիէլ. Նչ. եզեկ.: Տօնակ.: Հ. կիլիկ.: Կամ Հրաշալի տեսլեամբ. *Հրաշատես եւ զարմանալի փառօք. Ճ. ՟Ը …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՆՊԱՏԱԿ — (ի, աց.) NBH 2 0453 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 10c, 12c գ. σκοπός scopus, meta. Նշաւակ. նշան նետաձգութեան. թիրախ. նշանակ կամ կէտ առաջի եդեալ՝ դիտեալ կամ դիտելի. դիտակ. դիտաւորութիւն. նկատեալ տեղի կամ իր. ... *Ելից… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.